Άρθρα

Δελτίο Αθλητή

Για τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού απαιτείται η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ. Καμία συμμετοχή σε αγώνα δεν μπορεί να γίνει δεκτή αν δεν υπάρχει ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ στο όνομα του αθλητή.

Οι αθλητές που επιθυμούν να εκδώσουν δελτίο Αθλητή τόσο για αθλήματα με Μοτοσυκλέτα όσο και με Αυτοκίνητο ή Καρτ μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του συλλόγου καθε Δευτέρα 21:30 - 22:30 ή στα τηλέφωνα του Προέδρου 6972315543, του Ταμία 6981687418 (εργάσιμες ώρες) και το 6936621300.

Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αθλητή για την Μοτοσυκλέτα έχει ορισθεί από την ΑΜΟΤΟΕ και μπορείτε να καταβάσεται την Αίτηση Εγγραφής & το Δελτίο Ιατρικών εξετάσεων για την Μοτοσυκλέτα που πρέπει να προσκομίσεται συμπληρωμένη στο σωματείο.

Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αθλητή για το Αυτοκίνητο και το Καρτ έχει ορισθεί από την ΟΜΑΕ και μπορείτε να καταβάσεται την ασυμπλήρωτη Κάρτα Υγείας, που πρέπει να υποβάλεται, για την έκδοση Δελτίου Αθλητή για Αυτοκίνητο & Καρτ Την Καρτα Υγείας πρέπει να την προσκομίσεται συμπληρωμένη στο σωματείο. Όσοι αθλητές έχουν εκδόσει Δελτίο Αθλητή τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν να καταβάσουν την προσωπική ΠΡΟΣΥΜΠΗΡΩΜΕΝΗ "Κάρτα Υγείας" κάνοντας είσοδο στην καρτέλα τους στο Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ.